English Latvian German Swedish Russian French Atpūtas komplekss «Rāznas gulbis»  
Zvejošana Rāznā

Zvejošana Rāznā
 

Rāznas ezera dziļumu karte

  Rāznas ezera zivju sugas

Atklājot ezera skaisto dabu, Jūs iepazīsiet Rāznu tās visā krāšņumā un savdabībā. To raksturo arī liela zivju sugu daudzveidība, kāda nav nevienā Latvijas ezerā. Tajā dzīvo 27 zivju sugas, kas ir gandrīz 90 % no Latvijas ezeros sastopamajā zivīm. Daļa zivju ir nokļuvušas ezerā cilvēka darbības rezultātā, tādas ir karpa, sudrabkarūsa, zandarts, sīga. Šeit ir arī sniedzes un repši, kas citos Latvijas ezeros ir reti sastopamas.

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Esox lucius līdaka plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Abramis brama plaudis bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Rutilus rutilus rauda fitofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Scardinius erythrophthalmus rudulis fitofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Tinca tinca līnis fitofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Carassius carassius karūsa fitofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Cyprinus carpio karpa bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Leuciscus idus ālants bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Alburnus alburnus vīķe planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Lucioperca lucioperca zandarts plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Perca fluviatilis upes asaris plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Acerina cernua ķīsis plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Lota lota vēdzele plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Anguilla anguilla zutis plēsējs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Coregonus lavaretus repsis planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Coregonus albula sīga planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Osmerus eperlanus salaka planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Carassius auratus gibelio sudrabkarūsa planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Gobitis taenia akmeņgrauzis bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Gobio gobio grundulis bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Misgurnus fossilis dūņu pīkste bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Leucaspius delineatus ausleja planktofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Cottus gobio platgalve bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Gasterosteus aculeatus trīsadatu stagars bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Pungitius pungitius deviņadatu stagars bentofāgs

 

Latīņu nosaukums Latviešu nosaukums Barošanās veids
Coregonus peled pelede bentofāgs