English Latvian German Swedish Russian French Atpūtas komplekss «Rāznas gulbis»  
 

Putnu sugas nacionālā parka «Rāzna» teritorijā:

Putnu sugas
latviešu valodā

Putnu sugas latīņu valodā

 Foto

Pelēkā dzilna

Picus canus

Melnais stārķis

Ciconia nigra

Baltais stārķis

Ciconia ciconia

Mazais ērglis

Aquila pomarina

Zivju ērglis

Pandion haliaetus

Lapseņu klijāns (ķīķis)

Pernis apivorus

Sila cīrulis

Lullula arborea

Brūnā čakste

Lanius collurio

Lielais dumpis

Botaurus stellaris

Upes zīriņš

Sterna hirundo

Melnais zīriņš

Chlidonias niger

Zivju gārnis

Ardea cinerea

Ziemeļu gulbis Cygnus cygnus
Apodziņš Glaucidium passerinum

Baltmugurdzenis

Picoides leucotos

Sīkāka informācija par putnu sugām Latvijā un pasaulē
http://www.putni.lv